Digitale investeringsaftrek voor webshops

In december 2015 kende de federale regering een fiscaal voordeel toe aan kleine ondernemingen die investeren in “digitale betalings- en facturatiesystemen” of “beveiligingssystemen”. Het gaat om de digitale investeringsaftrek van 13,5%, die kmo’s kunnen aftrekken van hun belastbare winsten. Het doel van het fiscaal voordeel is de digitale kloof ten opzichte van buitenlandse bedrijven dichten.

De maatregel van de federale regering is onder andere zeer welgekomen bij horecauitbaters, omdat zij vanaf 1 januari 2016 verplicht zijn ‘witte kassa’s’ aan te schaffen. Verder was er lange tijd onduidelijkheid over de investeringen die konden genieten van het fiscaal voordeel. Vallen webshops voor e-commerce bijvoorbeeld onder dit voordeel?

Het is een parlementaire vraag die Kamerlid Luk Van Besien op 9 maart 2016 voorlegde aan de Minister van Financiën Johan Van Overtveldt. Het antwoord luidde dat ook bedrijven die zich op e-commerce willen richten, door het opstarten van een webshop, van deze aftrek kunnen genieten. De redenering is dat het digitaal betalings- en facturatiesysteem slechts één van de vele functies is, maar de gehele investeringswaarde wordt in rekening gebracht omdat het een onlosmakelijk geheel betreft.

Concreet kunnen KMO’s dus 13,5% van het investeringsbedrag, voor de uitbouw van een webshop, aftrekken van de belastbare winsten. De maatregel is geldig vanaf het aanslagjaar 2016.

Je kan de volledige wettekst met o.a. alle voorwaarden hier raadplegen.

Leave a Comment